Badania DNA na ustalenie ojcostwa

wtorek, 29 lipca 2014

Jak pobrać próbki do badania DNA?

Myślisz o zamówieniu badania DNA na ojcostwo, ale martwi Cię samodzielny pobór próbek?   Boisz się, że możesz zrobić coś nie tak i tym samym wpłynąć na otrzymany rezultat? Nie ma się czego obawiać! Powinieneś wiedzieć, że pobranie wymazu z policzka do badania ojcostwa jest proste, szybkie i bezbolesne. Jak go zatem prawidłowo dokonać?

Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, aby około 2 godziny przed pobraniem próbek nie jeść, nie pić i nie palić papierosów ani też nie żuć gumy. Dozwolone jest w tym czasie jedynie picie czystej wody. Resztki pokarmu znajdujące się w jamie ustnej mogą utrudnić dokonanie analizy i tym samym wydanie jednoznacznego wyniku. Nie oznacza to jednak, że przez nieprawidłowe przygotowanie się do badania możesz zafałszować wynik. W przypadku, gdy laboratorium nie będzie w stanie ustalić pełnych profili genetycznych badanych osób zgłosi konieczność ponownego pobrania materiału. 

Dokładne pobranie próbki 


Nie bez znaczenia jest też bardzo dokładne pobranie próbki do badania. Wiele osób mylnie uważa, że analizie poddawana jest w tym wypadku ślina. Tymczasem jest to nie tyle ślina, co komórki nabłonka znajdujące się na wewnętrznej stronie policzka. Nie należy więc ślinić wymazówki specjalnie (im jest ona bardziej mokra tym większe ryzyko namnażania bakterii i degradacji DNA). Jeśli dokładnie potrzesz wymazówką tam i z powrotem po wewnętrznej stronie policzka kilkanaście razy jedną wymazówką i tyle samo drugą będzie to z pewnością wystarczające. 

Czy wysyłka materiału nie wpłynie na jego jakość? 


Standardową formą dostarczenia materiału do laboratorium jest jego wysyłka. Niektórzy obawiają się, że może ona negatywnie wpłynąć na jakość dostarczonych próbek. Niemniej jednak wymazy z policzka są materiałami bardzo stabilnymi. Rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy próbki ulegają degradacji w trakcie transportu. Możesz zatem bez obaw stosować tę formę dostarczenia próbek do laboratorium. 

piątek, 18 lipca 2014

Ustalenie ojcostwa w Bydgoszczy

Bydgoszcz to stosunkowo duże miasto. Nic dziwnego, że znajdziemy tam przynajmniej kilka laboratoriów oferujących badania na ustalenie ojcostwa. Nie każda oferta jest jednak tak samo dobra i tania. Przyjrzyjmy się więc, jakie badania ojcostwa możemy wykonać w Bydgoszczy.

Pewna oferta – jasne warunki! 


Na terenie tego miasta swoją placówkę ma m.in. laboratorium testDNA. Koszt badania wykonanego na miejscu dla własnych celów wynosi 1247 zł. W cenie tej jednak otrzymujemy pakiet usług dodatkowych:

 • Gwarancja na ponowne bezpłatne pobranie próbek 
 • Profile genetyczne na wyniku 
 • Wysyłkę kurierem wyniku (na życzenie) 
 • Możliwość korzystania z pomocy konsultantów codziennie od godziny 8.00 do 21.00  na bezpłatnej infolinii 
 • Rezultat zaawansowanej analizy statystycznej 
 • Możliwość przekazania wyniku w formie telefonicznej oraz e-mailowej 
 • Szybki czas realizacji badania 
 • Badanie 24 markerów DNA w standardzie 

Ta oferta będzie odpowiednia dla osób, którym zależy na wykonaniu badania ojcostwa w pewnym i wiarygodnym laboratorium (testDNA współpracuje z sądami, prokuraturą, policją itp.) i chcieliby mieć gwarancję niezmiennej ceny.  Więcej na temat tej oferty znajdziesz tutaj…

Tańsze oferty też są … 


W Bydgoszczy można również skorzystać z oferty CentrumDNA. Choć wykonuje ono głównie badania ojcostwa na odległość (ojciec sam pobiera próbki od siebie i dziecka a następnie dostarcza je do laboratorium), to jednak istnieje możliwość przeprowadzenia testu DNA na miejscu w Bydgoszczy za dodatkową opłatą. O szczegóły trzeba jednak pytać konsultanta na infolinii.

Koszt testu na ojcostwo w Bydgoszczy w CentrumDNA wynosi 687 zł (analiza) + opłata dla placówki za pobór próbek. O dokładną ofertę cenową można dopytać dzwoniąc na 800 007 770.

czwartek, 17 lipca 2014

Dlaczego do badania ojcostwa wykorzystuje się wymazy z policzka?

Choć badanie ojcostwa już od co najmniej kilkunastu lat wykonywane jest z wymazu z policzka, to wiele osób nadal myśli, że bardziej pewnym materiałem do testu DNA jest krew. Wydaje nam się, że tylko ona stanowi na tyle wartościowy nośnik DNA, żeby móc ocenić pokrewieństwo pomiędzy ojcem i dzieckiem. Rzeczywistość jest jednak inna… 

DNA jest niezmienne 


Po pierwsze warto mieć świadomość, że nasze DNA jest niezmienne. Oznacza to, że bez względu na to czy zostanie ono wyizolowane z krwi, z wymazu z policzka czy też np. z cebulek włosów jest ono dokładnie takie samo. Nie ma zatem większego znaczenia na podstawie jakich próbek wykonany jest test ojcostwa. Jego wynik bowiem będzie taki sam jeśli tylko będziemy mieć pewność, że pobrane próbki pochodzą od właściwych osób (ojca i dziecka). 

Dlaczego wymaz a nie krew? 


Laboratoria genetyczne wykonują badania ojcostwa na podstawie wymazów zarówno dla celów prywatnych (dla osób indywidualnych) jak i na zlecenia sądów. Wymaz jest zatem materiałem jak najbardziej pewnym. Jego przewagę stanowi z kolei łatwość transportu. Tego typu próbki mogą być przewożone z powodzeniem nawet przez kilka dni. Dodatkowo ich pobranie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci. Dla nich pobranie krwi jest zawsze sytuacją bardzo stresującą i trudną. Z kolei wymaz z policzka do badania dla własnej wiedzy pobrać może rodzic, co dodatkowo wpływa na podniesienie komfortu tej czynności. Większość dzieci biorących udział w teście na ojcostwo nie ma świadomości do jakiego badania pobierane są od nich próbki. 

Czy można wykonać badanie DNA na podstawie krwi? 


Jeśli z jakiegoś sobie tylko znanego powodu nie chcesz wykonać badania na ustalenie ojcostwa  na podstawie wymazów z policzka możesz poprosić, aby laboratorium genetyczne pobrało od Ciebie i dziecka krew. Choć materiał ten jest znacznie rzadziej wykorzystywany do analizy ojcostwa, to jednak nadal zdarzają się sytuacje, że to właśnie z niego izolowane jest DNA badanych osób. 

czwartek, 26 czerwca 2014

Kto i w jakich terminach może żądać ustalenia ojcostwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego ustaniu czy unieważnieniu to domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Co jednak, gdy domniemanie to nie ma zastosowania? Wtedy konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa. 

Zgodnie z przepisem art. 84 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Ani jednak matka ani też ojciec nie mogą wystąpić z takim powództwem w sytuacji, gdy dziecko nie żyje lub po uzyskaniu przez nie pełnoletniości. 

Dziecko oraz matka powinna wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa skierowane przeciwko domniemanemu ojcu. Jeśli on z kolei nie żyje wówczas przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Jeśli z kolei to domniemany ojciec wytacza powództwo to musi ono być skierowane przeciwko dziecku i matce, a gdy ta nie żyje przeciwko samemu dziecku. 

W przypadku, gdy dochodzi do śmierci dziecka będącego powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa jego praw mogą dochodzić jego zstępni. Jeśli z kolei dziecko jest pozwanym w sprawie w takiej sytuacji dochodzi do umorzenia śledztwa.  

Warto wiedzieć, że powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa a także o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ma prawo wytoczyć także prokurator w sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. 

Gdzie skierować pozew? 


Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego. Wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Należy wiedzieć, że w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Należy ją wnieść na rachunek bankowy sądy lub uiścić w znakach opłaty sądowej. 

W jakim terminie można wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa? 


Termin wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest uzależniony od tego, kto z nim występuje: 

 • Mąż matki ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa do 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. 
 • Matka dziecka ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa przed upływem 6 miesięcy od momentu jego urodzenia. 
 • Dziecko ma prawo wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa do 3 lat po uzyskaniu pełnoletniości. 
 • Prokurator – w każdym terminie jeśli wymaga tego sytuacja. 


wtorek, 24 czerwca 2014

Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?

Wielu czytelników naszego bloga używa zamiennie terminów uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa. Tymczasem istnieje między nimi pewna istotna różnica. Aby ją dokładnie wyjaśnić konieczne jest przytoczenie kilku przepisów prawa polskiego.  

Artykuł  62. § 1 k. r. i o.   mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub też przed upływem trzystu dni od jego ustania czy unieważnienia, to domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to nie ma zastosowania tylko w jednym przypadku – jeśli dziecko urodziło się po pływie trzystu dni od orzeczenia separacji. 

300 dni od prawomocnego wyroku … 


Małżeństwo najczęściej ustaje na skutek wyroku sądowego o jego rozwiązaniu przez rozwód.  Warto jednak wiedzieć, że dopóki wyrok nieprawomocni się, dopóty formalnie partnerzy są jeszcze ze sobą związani związkiem małżeńskim. Termin 300 dni jest z kolei liczony nie od momentu orzeczenia o rozwodzie, a uprawomocnienia wyroku. Jeśli jednak w tym czasie matka zawrze drugi związek małżeński, to domniemanie ojcostwa dotyczy drugiego męża matki. 

Dwie drogi do ojcostwa ...


Kodeks rodzinny wskazuje nam dwie drogi do prawnego uregulowania kwestii ojcostwa w sytuacji, gdy domniemanie ojcostwa zostało obalone. W tym przypadku może dojść albo do uznania ojcostwa (mężczyzna dobrowolnie uznaje dziecko za swoje) lub sądowego ustalenia ojcostwa. 

Uznanie ojcostwa dopuszczalne jest wówczas, gdy matka jest niezamężna albo domniemanie ojcostwa zostało prawomocnie obalone. W tej sytuacji mężczyzna dobrowolnie oświadcza, iż jest ojcem danego dziecka. Oświadczenie to następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jednocześnie matka dziecka musi również potwierdzić ten fakt w terminie do trzech miesięcy od złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka. Do uznania ojcostwa może też dojść przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem. Jego następstwem jest z kolei stosunek prawno-rodzinny pomiędzy dzieckiem a ojcem a także ich krewnymi, który wchodzi w  życie z mocą wsteczną. 

Do uznania ojcostwa nie może dojść wówczas, gdy w sądzie toczy się już sprawa o ustalenie ojcostwa w stosunku do danego dziecka. 

Z kolei jeśli chodzi o sądowe ustalenie ojcostwa to może go zażądać dziecko, matka lub domniemany ojciec. Matka i domniemany ojciec nie mają jednak prawa wystąpienia z takim wnioskiem po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości lub też po jego śmierci. Aby ustalić ojcostwo matka lub dziecko muszą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanego ojcu, z kolei domniemany ojciec matce i dziecku.